Białe certyfikaty

Białe Certyfikaty to serwis Energopomiaru, poświęcony różnym aspektom efektywności energetycznej w sektorze elektroenergetycznym oraz przemyśle.

W serwisie przedstawiamy wybrane usługi ENERGOPOMIARU związane z efektywnością energetyczną, skierowane do przedsiębiorstw z sektora elektroenergetyki zawodowej, ciepłownictwa, energetyki przemysłowej i różnych branż przemysłu (przemysł: chemiczny, hutniczy, papierniczy, wydobywczy, cementowy, spożywczy itd.), a także jednostek samorządowych.

Naszym celem jest również promowanie dobrych praktyk w zakresie np. prac audytorskich oraz edukowanie branży energetycznej i przemysłowej poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. W serwisie Białe Certyfikaty publikujemy artykuły specjalistów ENERGOPOMIARU poświęcone tematyce efektywności energetycznej i pokrewnym dziedzinom, które ukazały się w czasopismach branżowych („Energetyka”, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, „Nowa Energia”, „Pompy Pompownie” i in.), a także referaty wygłoszone na konferencjach i sympozjach. Staramy się również na bieżąco przekazywać informacje ważne z punktu widzenia podmiotów zainteresowanych korzyściami z wykonania audytu energetycznego, pozyskania świadectw efektywności energetycznej, realizacji inwestycji mających na celu optymalizację zużycia energii itd.

lata działalności

Wiedza i doświadczenie

Energopomiar to partner energetyki i przemysłu w procesie identyfikacji i wykorzystania potencjału oszczędności energii w procesach energetycznych i technologicznych, realizujący wysokiej jakości pomiary i badania cieplne, audyty energetyczne oraz usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej.

Blog o efektywności energetycznej

Wiedza i doświadczenie

Realizacja przedsięwzięć w formule ESCO

„ESCO" oznacza: Energy Saving Company lub Energy Service Company. Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników energii)...

czytaj dalej