Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią – wybrane aspekty

Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią – wybrane aspekty

System Zarządzania Energią (SZE) wdrożony zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 50001:2012 i prawidłowo nadzorowany w przedsiębiorstwie stanowi dobre uzupełnienie działań służących poprawie efektywności energetycznej w procesie ciągłego doskonalenia, co jest jednym z...

Realizacja przedsięwzięć w formule ESCO

„ESCO” oznacza: Energy Saving Company lub Energy Service Company. Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów – użytkowników...
Wyjaśnienia URE w sprawie obowiązkowych audytów

Wyjaśnienia URE w sprawie obowiązkowych audytów

W związku z obowiązkiem sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) nałożonym na dużych przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki przedstawił...
Piąty przetarg na białe certyfikaty rozstrzygnięty

Piąty przetarg na białe certyfikaty rozstrzygnięty

Spośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja Przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 806 743,129 toe....