Badania i pomiary cieplne

Zakład Techniki Cieplnej to jednostka organizacyjna Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. wykonująca badania i pomiary bloków energetycznych oraz poszczególnych urządzeń bloku: kotłów, turbin, układów chłodzenia oraz urządzeń i instalacji pomocniczych, w tym zespołów młynowych, wentylatorów, pomp.

W strukturze Zakładu znajdują się:

 • Dział Turbinowy
 • Dział Kotłowy
 • Dział Analiz Gospodarki Energetycznej
 • Dział Automatyki i Pomiarów
 • Laboratorium Metrologiczne
Kompleksowa oferta usług pomiarowych pozwala zespołowi ENERGOPOMIARU na wykonywanie pełnych, rzetelnych i zgodnych z najlepszymi praktykami inżynierskimi audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej.
Oferta ENERGOPOMIARU w zakresie efektywności energetycznej obejmuje również badania i pomiary cieplne urządzeń energetycznych i cieplno-mechanicznych, w tym z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Zakład Techniki Cieplnej wykonuje m.in.:

 • Badania i pomiary gwarancyjne.
 • Badania i pomiary przed- i pomodernizacyjne.
 • Badania i pomiary przed- i poremontowe.
 • Badania i pomiary eksploatacyjne (kontrolne, diagnostyczne).
 • Badania i pomiary optymalizacyjne urządzeń energetycznych.
 • Pomiary specjalne z wykorzystaniem metod znacznikowych (m.in. migracji kulek w układach ciągłego czyszczenia skraplacza, pomiarów przepływów w kanałach zamkniętych i otwartych, w tym przepływów ścieków w kanałach i oczyszczalniach).
 • Wyznaczanie strat rozruchowych bloków energetycznych.
 • Testy odbiorowe przed przekazaniem obiektów do eksploatacji.
 • Badania stanu dynamicznego wirnikowych urządzeń energetycznych.
Specjaliści Zakładu Techniki Cieplnej opracowują analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące procesów technologicznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz analizy kosztów usług systemowych i rezerw mocy. Prowadzą prace doradcze w zakresie kogeneracji wysokosprawnej, zielonej energii oraz rynku mocy.

Sprawdź inne usługi

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl