Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią – wybrane aspekty

Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią – wybrane aspekty

System Zarządzania Energią (SZE) wdrożony zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 50001:2012 i prawidłowo nadzorowany w przedsiębiorstwie stanowi dobre uzupełnienie działań służących poprawie efektywności energetycznej w procesie ciągłego doskonalenia, co jest jednym z...

Realizacja przedsięwzięć w formule ESCO

„ESCO” oznacza: Energy Saving Company lub Energy Service Company. Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów – użytkowników...
Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzony Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. [1] system świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, jest skutecznym mechanizmem stymulującym działania w...