Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Efektywne Wykorzystanie Energii Część 2) „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.

Wnioski będą przyjmowane od 3.10.2013 r. do 4.11.2013 r.

Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:

  • racjonalizację zużycia energii elektrycznej,
  • racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu,
  • modernizację procesów przemysłowych,
  • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

NFOŚiGW w ramach 12. Konkursu przeznacza środki na dofinansowanie w formie pożyczki, w wysokości do 100 000 000 zł.

Więcej o programie EWE

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/ 

Kontakt ws. planowania i realizacji audytów efektywności energetycznej oraz opracowania wniosku o dofinansowanie audytów i inwestycji proefektywnościowych: