W dniu 28 lutego 2013 r. komisja przetargowa otworzyła oferty w pierwszym konkursie na wybór przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W terminie wpłynęło 198 ofert.

Tomasz Słupik, Kierownik Działu Turbinowego w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. szacuje sumę wynikającą ze wszystkich ofert we wszystkich grupach przetargowych, na poziomie ok.180 tys. t.o.e. Wartość ta, wobec puli równej 550 tys. t.o.e., stanowi ok. 33%. Wynik na takim poziomie upoważnia do stwierdzenia, że zainteresowanie przetargiem było niewielkie. Przyczyn takiego stanu rzeczy, w ocenie autora, należy upatrywać się w następujących czynnikach:

  • procesy poprawy efektywności energetycznej i służące jej procesy optymalizacyjne w obszarze prac pomiarowo-analitycznych na etapie planowania i rozliczania inwestycji nie zawsze są należycie dokumentowane;
  • znacząca część instalacji przemysłowych jest objęta ETS, co zgodnie z zapisami Ustawy oznacza wyłączenie z możliwości ubiegania się o białe certyfikaty;
  • czas na przygotowanie deklaracji przetargowych był stosunkowo krótki, a zasady przetargu nie do końca jasne dla zainteresowanych odbiorców;
  • działania przedsiębiorstw hamowała niepewność co do końcowej formy aktów wykonawczych do Ustawy o efektywności energetycznej.