Od 1 września do 1 października 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach V konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW (w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym – GIS) w V konkursie wynosi 35 mln zł.
Główny cel programu to „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej”.

Czytaj więcej: System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w zakładce Finansowanie