Od 6 września do 4 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii” Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”. Środki na dofinansowanie audytów w ramach 11 Konkursu EWE wyniosą do 5 mln zł.

Przedsięwzięcia objęte konkursem to audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu wynosiła 20 000 MWh/rok:
1) audyty energetyczne procesów technologicznych;
2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych;
3) audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
4) audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Opis programu Efektywne Wykorzystanie Energii

Więcej o konkursie na stronie: www.nfosigw.gov.pl

Kontakt ws. planowania i realizacji audytów efektywności energetycznej oraz opracowania wniosku o dofinansowanie audytów:

  • Roman Kołodziej – Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., tel. 32 237 63 34,rkolodziej@energopomiar.com.pl
  • Tomasz Słupik – Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., tel. 32 237 63 30, tslupik@energopomiar.com.pl