W ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” wdrażanego przez NFOŚiGW przedsiębiorstwa zużywające rocznie średnio 50 GWh mogą otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie audytów energetycznych oraz działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej.

 Program realizowany jest w formie dwóch niezależnych od siebie części:

  • Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
  • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Działania objęte programem, cz. I:

  • audyty energetyczne procesów technologicznych,
  • audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
  • audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
  • audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Energopomiar oferuje zarówno opracowanie wniosku o dofinansowanie, jak i przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego i wykonanie niezbędnych pomiarów.
Więcej informacji o programie i kontakt do specjalistów Energopomiaru: kliknij…