Efektywność energetyczna jest jednym z najważniejszych kierunków polityki energetycznej Unii Europejskiej, stąd dyskusję redakcyjną zorganizowaną przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska na łamach „Przeglądu Energetycznego” poświęcono mechanizmom regulacji efektywności energetycznej i ich skuteczności, w świetle problemów zaopatrzenia w energię elektryczną, związanych z kryzysem gospodarczym, wzrastającymi wymogami ekologicznymi oraz złożonością istniejących i planowanych przepisów prawa energetycznego.

W dyskusji wzięli udział:

  • Roman Kołodziej, Specjalista ds. analiz obiegów cieplnych i koordynacji projektów w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.,
  • Olaf Kopczyński, Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska,
  • Dariusz Koc, Dyrektor ds. zrównoważonego budownictwa w KAPE SA,
  • Andrzej Patrycy, Prezes Zarządu Energoprojekt Warszawa SA,
  • Szymon Firlus, Specjalista ds. analiz ekonomicznych w Energoprojekt-Katowice SA.
  • Redakcję „Przeglądu Energetycznego” reprezentowali dr Mirosław Duda z ARE oraz Słowomir Krystek, Dyrektor Generalny IGEiOŚ.

W zakresie efektywności notuje się duże opóźnienia legislacyjne. Dyrektywa 2006/32/WE obowiązuje tylko do 2016 roku, a nowa dyrektywa efektywnościowa jest ciągle w fazie przygotowań. W Polsce uchwalono ustawę o efektywności energetycznej, która weszła w życie 11 sierpnia 2011 roku, ale obowiązuje również tylko do 2016 roku. Obydwa akty prawne koncentrują się na wyznaczaniu celów i procedur sprawozdawczych w zakresie oszczędności energii, aby zweryfikować realność założonego celu oszczędności 20% do 2020 roku w skali Unii Europejskiej. Do konkretnych zaleceń dyrektywy należy zaliczyć zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzenia obowiązku etykietowania energetycznego i audytów energetycznych. W Polsce wprowadzono białe certyfikaty, w tym również dla przedsiębiorstw energetycznych. Jak stwierdził Roman Kołodziej, już na początku pojawienia się hasła „białe certyfikaty” specjaliści Energopomiaru zaczęli przekonywać klientów do przygotowania się do tego systemu. Energopomiar oferuje usługę będącą niejako wstępem do jego funkcjonowania, czyli audyt energetyczny. Ustawa o efektywności energetycznej mówi o tych, którzy „muszą oraz o tych, którzy „mogą”, skorzystać z białych certyfikatów. Obie grupy potencjalnych uczestników systemu świadectw efektywności energetycznej długo musiały czekać na pierwszy przetarg (został ogłoszony 31 grudnia 2012 r.). Jak podkreśla Roman Kołodziej, nie ma pewności co do spodziewanych efektów funkcjonowania systemu białych certyfikatów.

Zapis dyskusji został opublikowany na łamach grudniowego numeru „Przeglądu Energetycznego„. Polecamy.