W dniu 13 grudnia 2012 roku Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji w Brukseli oficjalnie ogłosiła konkurs w ramach programu Inteligenta Energia – Europa na rok 2013.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą się starać działania edukacyjno-rozpowszechniające z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Projekty muszą być realizowane w konsorcjach międzynarodowych. Partnerem w konsorcjum może być każdy podmiot prawny z UE oraz krajów stowarzyszonych w ramach Programu IEE.

Jednym z otwartych priorytetów jest MLEI, czyli Mobilising Local Energy Investments – wsparcie (pomoc techniczna) przygotowania inwestycji energetycznych. Pomoc ta ma ułatwić zapewnienie kredytów bankowych lub dotacji UE (np. z funduszy strukturalnych lub spójności). W przeciwieństwie do pozostałych priorytetów, w tym przypadku wnioskodawcą mogą być wyłącznie władze lokalne lub regionalne (pojedynczo lub w konsorcjach).

Termin składania wniosków mija 8 maja 2013 roku.

Wszystkie niezbędne dokumenty, formularze oraz przewodniki można znaleźć na europejskiej stronie Programu IEE

(źródło: http://cip.gov.pl/iee-kpkkape )

Główne cele programu IEE to:

  • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
  • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Więcej o Programie IEE w naszym serwisie

Dni informacyjne Inteligentna Energia – Europa

W związku z planowanym naborem wniosków do Programu Inteligentna Energia – Europa (IEE) w kilku miastach odbędą się Krajowe Dni Informacyjne:

  • w Krakowie – 21 lutego 2013 r.
  • w Gdańsku – 5 marca 2013 r.
  • w Poznaniu – 7 marca 2013 r.

Więcej informacji o Dniach Informacyjnych