Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego
Efektywne Wykorzystanie Energii Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”.
Wnioski będą przyjmowane od 28.06.2013 r. do 26.07.2013 r.

Rodzaj przedsięwzięć objętych konkursem:

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok:

  • audyty energetyczne procesów technologicznych,
  • audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
  • audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
  • audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

NFOŚiGW w ramach 10. konkursu przeznaczy środki na dofinansowanie audytów w wysokości do 5 000 000 zł.

Więcej informacji o programie EWE: w naszym serwisie
Więcej informacji o konkursie: na stronie NFOŚiGW