Dzisiaj, 11 lutego 2013 r., rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursach dla dwóch części programu priorytetowego Efektywne Wykorzystanie Energii:

  • Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach

oraz

  • Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Wnioski będą przyjmowane od 11.02.2013 r. do 28.02.2013 r. Instytucją wdrażającą programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opis programu Efektywne Wykorzystanie Energii

Więcej o 8 konkursie dla Części 1)
Więcej o 9 konkursie dla Części 2)