Podmioty województwa śląskiego w nowej perspektywie finansowania funduszy europejskich (czyli w latach 2014-2020) będą mogły ubiegać o wsparcie projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Dnia 9 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 1.0″.
Dokument zawiera opis priorytetów, które będą mogły być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obok priorytetów wspierających ochronę środowiska, cyfryzację województwa, konkurencyjność MŚP, transport, czy też infrastrukturę edukacyjną oraz zdrowotną, w dokumencie znalazł się priorytet ukierunkowany na działania wspierające m.in. zwiększenie efektywności energetycznej (Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna). Cele IV Priorytetu to: poprawa efektywności produkcji i zużycia energii, wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego. Jednym z Działań IV Priorytetu będzie „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii” – więcej.

Planowane priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
I. Nowoczesna gospodarka
II. Cyfrowe Śląskie
III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
VI. Transport
X. Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna
XII. Infrastruktura edukacyjna

Do pobrania: pdfProjekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 1.0

Więcej informacji na stronie: http://rpo.slaskie.pl/