Przypominamy, że 8 września 2014 r. kończy się termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach drugiego konkursu programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.
 Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

Celem Programu GEKON jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

  1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
  2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
  3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
  4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
  5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie programu wynosi: 

  • 36 mln zł na fazę badawczo-rozwojową (z możliwością zwiększenia);
  • 160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta część alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).

Wnioski o dofinansowanie fazy wdrożeniowej mogą dotyczyć wyłącznie projektów, dla których zakończono fazę B+R w ramach programu GEKON, które uzyskały pozytywną ocenę realności wdrożenia.

Wnioski przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja dostępne są na stronach internetowych www.ncbr.gov.plwww.nfosigw.gov.plwww.program-gekon.pl