Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Konkurs skierowany jest do:

  • Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
  • państwowych instytucji kultury;
  • samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • instytucji gospodarki budżetowej;
  • komend powiatowych i miejskich państwowej straży pożarnej.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi 31,4 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 1 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 2 mln zł).

Wnioski można składać w dniach od 16 kwietnia 2013 roku do 7 maja 2013 roku.

Więcej o programie