W I kwartale 2013 roku należy się spodziewać ogłoszenia naboru w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

Nabór będzie skierowany do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki z programu mogą być przeznaczone na działania związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.

W programie zaakcentowano, że działania związane z termomodernizacją mogą być kwalifikowane do dofinansowania jedynie pod warunkiem, że towarzyszą przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, albowiem tylko wówczas następuje istotna zmiana wielkości emisji. Z tego samego powodu wsparcie dla budowy odnawialnych źródeł ograniczono jedynie do przypadków instalacji kolektorów słonecznych wspomagających wytwarzanie ciepła przy zastosowaniu paliw stałych (ograniczając ich zużycie).
W ramach Programu planuje się przynajmniej dwa nabory.

(źródło: NFOŚiGW)

Więcej o programie KAWKA w naszym serwisie

Do pobrania: pdflista wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej