Zapraszamy na kolejną, czwartę edycję Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej pn. „Optymalizacja procesów energetycznych – dobra praktyka inżynierska w energetyce i przemyśle”, która odbędzie się w dniach 23 – 25 kwietnia 2012 r. w Bronisławowie, w Hotelu Magellan.

Nasza konferencja uznawana jest za jedną z najlepszych merytorycznie na rynku. Wszystkie referaty oparte są na solidnej, praktycznej wiedzy inżynierskiej. Żaden z referatów wygłaszanych przez specjalistów Energopomiaru lub zaproszonych prelegentów na Konferencji Zakładu Techniki Cieplnej nie jest prezentacją promocyjną – to z pewnością wyróżnia nas spośród ogromnej ilości wydarzeń branżowych.

Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej i specjalistów odpowiedzialnych za produkcję, eksploatację i inwestycje, służb utrzymania ruchu, głównych energetyków i technologów. Zapraszamy do udziału przedstawicieli energetyki zawodowej i przemysłowej, a także różnych branż przemysłu (w tym: wydobywczego, chemicznego, petrochemicznego, papierniczego i in.), zainteresowanych podniesieniem sprawności urządzeń, optymalizacją procesów technologicznych przedsiębiorstwa, wdrożeniem programów poprawy efektywności energetycznej.

Tematyka konferencji: efektywność energetyczna, systemy zarządzania energią, białe certyfikaty, spalanie i współspalanie biomasy, eksploatacja urządzeń głównych i pomocniczych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych.

Karta zgłoszenia i sprawy organizacyjne już wkrótce pojawią się na stronie Energopomiaru – więcej….