Od 1 do 14 marca 2013 r. będzie prowadzony nabór wniosków wstępnych do programu GEKON.

Celem programu jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w pięciu obszarach:

  1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
  2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
  3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
  4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
  5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, w tym:

  • na fazę badawczo-rozwojową – 120 mln zł;
  • na fazę wdrożeniową – 160 mln zł (przy czym ta część alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).

Wniosek wstępny zawiera charakterystykę przedsięwzięcia, obejmującego całość projektu (tj. fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową).

pdfRegulamin I konkursu Programu GEKON

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej: www.program-gekon.pl
Polecamy zakładkę „Pytania i odpowiedzi” w oficjalnym serwisie Programu, prowadzonym przez NFOŚiGW: http://program-gekon.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Więcej o programie GEKON w naszym serwisie