Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 21 grudnia 2011 r. ogłosił terminy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego p.n.: Efektywne wykorzystanie energii – Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach oraz Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Konkursy zaplanowano na I kwartal 2012 r.

Nabory wniosków dla Części 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach: 

  • od 02.01. 2012 r. do 31.01.2012 r. – I konkurs,
  • od 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r. – II konkurs,
  • od 01.03.2012 r. do 30.03.2012 r. – III konkurs.

Nabór wniosków w ramach części drugiej Programu Priorytetowego EWE, tj. „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw”: od 15.01.2012 r. do 15.02.2012 r.

W 2011 roku program cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Z podsumowania naboru wniosków opublikowanego przez NFOŚiGW wynika, że w sumie w 5 rundach aplikacyjnych złożono 16 wniosków o dofinansowanie audytów efektywności energetycznej, na łączną kwotę dotacji 3 043 713,80 PLN. W złożonych wnioskach suma energii w obszarze audytowanym wyniosła ok. 4,4 miliona MWh/rok. Wnioskodawcami były firm reprezentujące branże: chemiczną (w tym kosmetyczną), energetyczną, hutniczą, spożywczą i papierniczą.
W konkursie na dofinansowanie inwestycji, czyli w ramach II Części Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” złożono 3 wnioski inwestycyjne. Wnioskowana kwota pożyczek łącznie wyniosła 126 mln PLN. Dzięki planowanym przedsięwzięciom firmy zamierzają osiągnąć 252 984 MWh oszczędności w zużyciu energii rocznie.
Zatwierdzone listy rankingowe w ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” (EWE) mogą Państwo znaleźć na stronie NFOŚiGW

(źródło: NFOŚiGW)

Zapoznaj się z opisem Programu „Efektywne wykorzystanie energii” więcej

Przedsiębiorstwa zainteresowane złożeniem wniosku w Programie „Efektywne wykorzystanie energii” oraz przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej zachęcamy do skorzystania z doradztwa specjalistów Zakładu Techniki Cieplnej ENERGOPOMIARU kontakt