W dniu 10 lutego 2014 r. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorstw w ramach programu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki„. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r.

Program składa się z trzech części:

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.

 • Audyty energetyczne procesów technologicznych,
 • Audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
 • Audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej.

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła.

Część 3) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

 • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
 • Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery
 • Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów, w tym osadów ściekowych.

W ramach I Konkursu przeznaczono środki na dofinansowanie w łącznej kwocie do 347 206 600 złotych zgodnie z poniższym podziałem:

 • do 5.000.000 złotych w formie dotacji w ramach Części 1) „Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa”,
 • do 162.206.600 złotych w formie pożyczki w ramach Części 2) „Zwiększenie efektywności energetycznej”,
 • do 180.000.000 złotych w formie pożyczki w ramach Części 3) „E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu” (po 60.000.000 złotych na każde z trzech poddziałań).

Do pobrania:
Program priorytetowy pdfWsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Więcej o programie w naszym serwisie.