Jesień to tradycyjnie sezon konferencji i targów. W kwietniu 2011 r. Prezydent podpisał Ustawę o efektywności energetycznej, a obecnie trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi. Efektywność energetyczna stanowi zatem jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej popularnych obszarów tematycznych konferencji branżowych. Szczególnie zapraszamy do udziału w konferencjach, w których wezmą udział specjaliści Zakładu Techniki Cieplnej ENERGOPOMIARU. Pod koniec września odbędą się:

XVII Forum Użytkowników Pomp. Organizator: kwartalnik „POMPY-POMPOWNIE” we współpracy z ZE PAK SA. Termin i miejsce: 23 – 25 września 2011, Licheń.
Referat pt. „Audyt efektywności energetycznej jako niezbędne narzędzie identyfikacji potencjału oszczędności układów pompowych” wygłosi Tomasz Słupik, Kierownik Działu Turbinowego, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Konferencja „Efektywność energetyczna – wdrożenie białych certyfikatów w przedsiębiorstwie”. Organizator: FRR (Fundacja Rozwoju Rachunkowości). Termin i miejsce: 28 – 29 września 2011, Warszawa (Hotel Sheraton). Referat pt. „Doświadczenia w realizacji audytów energetycznych” wygłoszą specjaliści Zakładu Techniki Cieplnej  „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. – Anna Tamaka i Roman Kołodziej. Zakres referatu: metodyka realizacji audytów energetycznych, problemy w rzeczywistej identyfikacji potencjału oszczędnościowego w przedsiębiorstwie, pomiary jako niezbędny element audytu.