31 grudnia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty.

Przetarg został ogłoszony oddzielnie dla poszczególnych kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (zgodnie z art. 16 Ustawy o efektywności energetycznej):

  • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych – 440 000 toe;
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych – 55 000 toe;
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji – 55 000 toe.

Wartość współczynnika akceptacji ofert (zgodnie z art. 20 Ustawy o efektywności energetycznej) wynosi 0,5.

Oferty przetargowe można zgłaszać w terminie do 30 stycznia 2013 r.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Kontakt ws. opracowania dokumentacji przetargowej do przetargów na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz wykonania audytów