Urząd Regulacji Energetyki opublikował zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty.

Zestawienie zawiera szczegółowe informacje na temat przedmiotu i trybu przeprowadzenia przetargu, warunków uczestnictwa w nim, wymagań, jakie powinna spełniać oferta przetargowa, a także procedur i kryteriów sprawdzenia oraz wyboru ofert. URE udostępnił również załączniki ze stanowiskami i opiniami ministerstw. Termin składania ofert w drugim przetargu na białe certyfikaty upłynie 27 stycznia 2014 r.
Zestawienie_podstawowych_informacji.doc
Zalacznik_nr_1_-_opinia_Ministerstwa_Finansow.pdf
Zalacznik_nr_2_-_stanowisko_Ministerstwa_Finansow.pdf
Zalacznik_nr_3_-_stanowisko_Ministerstwa_Gospodarki.pdf
Zalacznik_nr_4_-_opinia_Ministerstwa_Finansow.pdf
Zalacznik_nr_5_-_opinia_Ministerstwa_Finansow.pdf

Formularz deklaracji przetargowej

Karta audytu efektywności energetycznej