Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. zapraszają na V Konferencję Szkoleniową Zakładu Techniki Cieplnej pn. „Procesy energetyczne pod kontrolą”, która odbędzie się w dniach 5–7 maja 2014 r. w Gniewie.

Efektywność energetyczna, kontrola eksploatacji w elektrowniach i elektrociepłowniach, systemy zarządzania energią, białe certyfikaty, środowiskowe wymagania prawne, jakim muszą podporządkować się jednostki wytwórcze i zakłady przemysłowe, eksploatacja urządzeń głównych oraz pomocniczych w zakładach przemysłowych – to tylko niektóre z zagadnień, które zostaną szeroko omówione podczas tegorocznej konferencji.

Założeniem organizatorów jest zapewnienie merytorycznych referatów, które pomogą uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie optymalizacji procesów energetycznych oraz odpowiedzieć na pytania:

  • Czy procesy energetyczne, za które jestem odpowiedzialny, są realizowane optymalnie?
  • Czy mam wystarczającą wiedzę, aby to ocenić?
  • Czy dostępna technologia pozwoli mi uzyskać akceptowalne wskaźniki ekonomiczne dla procesów modernizacyjnych?
  • Kiedy podjąć decyzję o modernizacji procesu energetycznego?
  • Jak powinna wyglądać droga w kierunku optymalnego prowadzenia procesu energetycznego i co powinno być moją funkcją celu w procesie optymalizacji?

Bloki tematyczne konferencji:

  • Blok I. Uwarunkowania Prawne da procesu wytwarzania i zużycia energii.
  • Blok II. Poprawa sprawności procesów w energetyce zawodowej i przemysłowej.
  • Blok III. Optymalizacja procesu wytwarzania i przesyłu ciepła.
  • Blok IV. Optymalizacja pracy układów pomocniczych w procesach wytwarzania energii i w produkcji przemysłowej.
  • Blok V. Auditing energetyczny.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli energetyki zawodowej i przemysłowej, przedsiębiorstw energetycznych oraz różnych branż przemysłu, a w szczególności do kadry zarządzającej i specjalistów odpowiedzialnych za produkcję, eksploatację i inwestycje, służb utrzymania ruchu, głównych energetyków i technologów, a także wszystkich osób zainteresowanych optymalizacją procesów technologicznych oraz wdrożeniem programów poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Szczegóły na stronie organizatora