Prezentujemy „Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW – 2014 rok”. W przewodniku opisano pokrótce zakres poszczególnych programów priorytetowych, wskazano potencjalnych beneficjentów programu, tryb składania wniosków oraz formę i warunki dofinansowania.

Programy zostały pogrupowane według dziedzin:

  1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
  2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
  3. Ochrona atmosfery.
  4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
  5. Programy międzydziedzinowe.

W zestawieniu znajdziemy m.in. podstawowe informacje na temat programów:

  • Poprawa efektywności energetycznej

Część 1) Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)
Część 2) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

  • System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Część 2) Biogazownie rolnicze.
Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.
Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).
Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski.

  • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej.
Część 3) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

  • Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

pdfNFOSiGW przewodnik po programach priorytetowych 2014.pdf