Z przyjemnością prezentujemy szczegółowy program IV Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej pn. „Optymalizacja procesów energetycznych – dobra praktyka inżynierska w energetyce i przemyśle”, która odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia 2012 r. w Bronisławowie.

Referaty wygłoszą specjaliści Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., przedstawiciele Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, BSI oraz:

  • Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ Energia Polska
  • Voith Turbo Sp. z o.o.
  • ABB Sp. z o.o.
  • Sigma Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Powen-Wafapomp S.A.
  • „HYDRO-POMP” Sp. z o.o.
  • Energotest Sp. z o.o.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 13 kwietnia. Więcej informacji i program konferencji na stronie organizatora …