Według Macieja Bando, wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ogłoszenie pierwszego przetargu na białe certyfikaty będzie prawdopodobnie możliwe w trzecim kwartale lub na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Jednym z podstawowych problemów jest obecnie brak aktów wykonawczych do Ustawy o efektywności energetycznej. URE, mimo, że posiada przygotowaną strategię działania, nie ma wystarczających kadr, by wykonać zadania wynikające z ustawy.

URE czeka przede wszystkim na rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące szkoleń i potwierdzenia kwalifikacji audytorów energetycznych (przystąpienie do przetargu o białe certyfikaty wymaga przeprowadzenia audytu przez audytorów, których uprawnienia mają weryfikować komisje kwalifikacyjne).

– O białe certyfikaty będą mogły się ubiegać przedsięwzięcia nowe, ale także zrealizowane po 1 stycznia 2011 roku. Certyfikaty dla przedsięwzięć zrealizowanych będą mogły być wprowadzane do obrotu od razu, natomiast w odniesieniu do inwestycji niezrealizowanych może wystąpić sytuacja, w której będą one trafiały do obrotu dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia i jego pozytywnej weryfikacji w zakresie założonych celów oszczędnościowych, co musi się stać do końca 2016 roku. W związku z tym im później ruszą przetargi, tym większe szanse na zdobycie certyfikatów będą miały przedsięwzięcia już zrealizowane i nowe, ale stosunkowo proste, bo w przypadku nowych inwestycji, lecz bardziej złożonych, firmom może po prostu zabraknąć czasu na ich realizację w okresie obowiązywania ustawy. Decyzje korporacyjne zabierają sporo czasu, a obecnie nie wiemy też jeszcze jakie przedsięwzięcia będą mogły się ubiegać o certyfikaty. Brakuje rozporządzenia w tej sprawie – mówi Maciej Bando.

Link do całego artykułu: http://energetyka.wnp.pl/pierwszy-przetarg-na-biale-certyfikaty-w-drugim-polroczu,161519_1_0_0.html

(źródło: www.wnp.pl, 31.01.2012)