Informację o wydanych świadectwach efektywności energetycznej Urząd Regulacji Energetyki publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ure.gov.pl/. URE udostępnia imienny wykaz podmiotów. Zamieszcza również karty audytów.

Do końca października 2013 roku URE wydał 7 świadectw efektywności energetycznej o wartości 1 901,000 toe. Łączna, zadeklarowana w nich oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii wynosi 24 666,400 toe, natomiast pierwotnej – 53 410,500 toe. Łączna wielkość redukcji emisji CO2 uzyskana dzięki przedsięwzięciom, za które wydano białe certyfikaty, szacowana jest na 212 482,100 ton.

Z danych na stronie internetowej URE według stanu na dzień 18 listopada br. wynika, że świadectw wydano już 24. Wśród podmiotów, które je otrzymały (niektóre w ilości dwóch lub trzech sztuk) znajdują się m.in.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, Eneos Sp. z o.o., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., Proeko Zarządzamy Energią Sp. z o.o. Sp. k., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. z Kwidzyna, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z Tarnowa, Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o., Elana-Energetyka Sp. z o.o., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W zakładce „Świadectwa efektywności energetycznej” na stronie URE można pobrać wniosek o wydanie świadectwa. Dla przypomnienia: o świadectwo wnioskują podmioty, które wygrały przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Pierwszy przetarg ogłoszono 31 grudnia 2012 r. Kolejnego spodziewamy się już niebawem.

Do pobrania: pdfWniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej