Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że 1 września 2011 r. wchodzi w życie Zmiana Umowy Grantu Funduszu Powierniczego Global Environment Facility (Projekt Efektywności Energetycznej), zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

 Zmiana Umowy Grantu przewiduje zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów środkami finansowymi przyznanymi Polsce w ramach Global Environment Facility w wysokości ok. 5,8 mln dolarów (ok. 16 mln zł). Fundusz Termomodernizacji i Remontów działa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak wyjaśnił wicepremier Pawlak, dzięki zwiększonemu budżetowi w ciągu najbliższego roku wdrożonych zostanie prawie 300 dodatkowych projektów termomodernizacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł.

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio: „premią termomodernizacyjną”, „premią remontową” lub „premią kompensacyjną”, stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

(źródło: Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/14342)