Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przeznaczyć do 2016 roku 820 mln zł na wsparcie inwestycji ograniczających zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach.

W pierwszych ogłoszonych przez fundusz konkursach przedsiębiorstwa ubiegają się o środki na realizację inwestycje za 126 mln zł.

W ramach konkursu prowadzonego przez NFOŚiGW o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które w roku poprzedzający złożenie wniosku zużyły minimum 50 GWh energii elektrycznej.

W ogłoszonych przez NFOŚiGW konkursach firmy złożyły siedem wniosków o dotacje na wykonanie audytów energetycznych i trzy wnioski o pożyczki na realizację inwestycji za 126 mln zł.

Kolejne firmy czekają już z gotowymi wnioskami na ogłoszenie nowych konkursów, które prawdopodobnie zostaną uruchomione jeszcze w tym roku.

W przyszłym roku można się spodziewać jeszcze dwóch naborów wniosków, a do podziału będzie 200 mln zł.

NFOŚiGW zamierza również objąć w przyszłości wsparciem projekty ograniczające zużycie energii przez małe i średnie firmy. (źródło: Rzeczpospolita, 20.09.2011)