Prezentujemy zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – według stanu na koniec listopada 2013.

Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej
(szt.)
Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(tona)
26 3 822,630 53 975,100 96 289,840 354 968,725

Źródło: http://bip.ure.gov.pl/