Przedstawiamy zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – według stanu na koniec lutego 2014 r.

Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej (szt.) 90

Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej (toe)14.981,730

Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe)185.584,620

Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe)282.719,760

Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii (tona)1.009.366,935

Źródło: http://bip.ure.gov.pl/