Dzisiaj ukazało się ogłoszenie URE w sprawie wyników pierwszego przetargu na białe certyfikaty. Poniżej zamieszczamy protokół z dnia 29 sierpnia 2013 r. z przebiegu przeprowadzonego przetargu na świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami – listą ofert wybranych oraz listą ofert odrzuconych.

W przetargu złożono 212 ofert, z czego 107 zostało odrzuconych.

Źródło: http://bip.ure.gov.pl/bip/