W dniach 24–25 stycznia 2012 r. obędzie się w Płocku XVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2012.  Organizatorem sympozjum jest BMP Sp. z o.o., wydawca dwumiesięcznika „Chemia przemysłowa” oraz miesięcznika „Energetyka Cieplna i Zawodowa”. Rolę Honorowego Gospodarza pełni PKN Orlen. Sympozjum towarzyszy konferencja tematyczna „Energetyka w przemyśle chemicznym”, podczas której przedstawiciel Energopomiaru, pan Tomasz Słupik, przedstawi prezentację pt. „Zarządzanie potencjałem oszczędności energii jako element wspierający rozwój przedsiębiorstwa”.

chemia 2012_sympozjum

Spotkanie corocznie gromadzi ponad 250 przedstawicieli największych zakładów chemicznych, azotowych, petrochemii i rafinerii: prezesów, dyrektorów technicznych, głównych specjalistów – automatyków, energetyków, technologów i mechaników oraz firm oferujących rozwiązania techniczne dla branży chemicznej i rafineryjnej.

Panele dyskusyjne podczas sympozjum:

 • Sektor chemiczny i petrochemiczny.
 • Sektor naftowy.
 • Nowoczesne rozwiązania i produkty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

Panele podczas konferencji tematycznej „Energetyka w przemyśle chemicznym”:

 • Energetyka a przemysł chemiczny – wyzwania.
 • Efektywność energetyczna. Produkty dla przemysłu chemicznego i rafinerii.
 • Panel dyskusyjny Energetyka w przemyśle chemicznym –  wyzwania:
  – Wysokość opłat za pakiety klimatyczne;
  – Dywersyfikacja źródeł gaz;
  – Zwiększenie efektywności energetycznej;
  – Budować czy modernizować nowe bloki energetyczne;
  – Czy energetyka przemysłowa ma szansę oprzeć się na gazie;
  – Inwestycje w nowe moce wytwórcze – szanse i zagrożenia.

Szczegółowy program i karta zgłoszenia na stronie organizatora: więcej