Do końca grudnia drugi przetarg na białe certyfikaty

Do końca grudnia drugi przetarg na białe certyfikaty

Urząd Regulacji Energetyki poinformował na swojej stronie internetowej, że przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, nastąpi w ostatnich dniach grudnia 2013 r., tj. po...
Prace analityczne i pomiarowe dla urządzeń pompowych

Prace analityczne i pomiarowe dla urządzeń pompowych

Prace analityczne i pomiarowe w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego i eksploatacji jako element właściwego doboru i efektywnej pracy urządzeń pompowych Dotychczasowa praktyka pomiarowa i doradcza Energopomiaru wskazuje w sposób jednoznaczny na duże znaczenie...
Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej

Narzędzie identyfikacji potencjału oszczędności energii w przedsiębiorstwie Obniżenie zużycia energii w procesach technologicznych wymaga wiedzy o pełnym zakresie potencjału działań proefektywnościowych w skali danego przedsiębiorstwa, a także szacunkowych kosztach...