Audyty z dotacją – 11 Konkurs EWE, Część 1

Audyty z dotacją – 11 Konkurs EWE, Część 1

Od 6 września do 4 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii” Część 1) „Dofinansowanie audytów...
Audyty z dotacją – 11 Konkurs EWE, Część 1

Efektywne Wykorzystanie Energii, dotacje na audyty – 10 konkurs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowegoEfektywne Wykorzystanie Energii Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w...
PE przyjął dyrektywę ws. efektywności energetycznej

PE przyjął dyrektywę ws. efektywności energetycznej

W dniu 11.09.2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającą dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dyrektywa wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację...