Dotacje na audyty energetyczne i inwestycje proefektywnościowe

Dotacje na audyty energetyczne i inwestycje proefektywnościowe

W ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” wdrażanego przez NFOŚiGW przedsiębiorstwa zużywające rocznie średnio 50 GWh mogą otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie audytów energetycznych oraz działania inwestycyjne służące poprawie...