Podstawowe informacje dotyczące przetargów na białe certyfikaty

Podstawowe informacje dotyczące przetargów na białe certyfikaty

Urząd Regulacji Energetyki opublikował zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty. Zestawienie...