Przetarg na białe certyfikaty ogłoszony

Przetarg na białe certyfikaty ogłoszony

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane białymi certyfikatami. Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla...
Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzony Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. [1] system świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, jest skutecznym mechanizmem stymulującym działania w...
Podręczniki o białych certyfikatach i efektywności energetycznej

Podręczniki o białych certyfikatach i efektywności energetycznej

Polecamy podręczniki przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki na temat systemu białych certyfikatów w Polsce oraz działań jednostek sektora publicznego służących wzrostowi efektywności energetycznej. Podręcznik „System białych certyfikatów w Polsce” to...