Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na białe certyfikaty

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na białe certyfikaty

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został rozstrzygnięty przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa URE w dniu 29 października 2014 r. W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 z...