Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

W dniu 10 lutego 2014 r. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorstw w ramach programu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r. Program...