Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

W dniu 10 lutego 2014 r. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorstw w ramach programu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r. Program...
Nabór wniosków na badania naukowe w programie GEKON

Nabór wniosków na badania naukowe w programie GEKON

Od 1 do 14 marca 2013 r. będzie prowadzony nabór wniosków wstępnych do programu GEKON. Celem programu jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w pięciu...