Podręczniki o białych certyfikatach i efektywności energetycznej

Podręczniki o białych certyfikatach i efektywności energetycznej

Polecamy podręczniki przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki na temat systemu białych certyfikatów w Polsce oraz działań jednostek sektora publicznego służących wzrostowi efektywności energetycznej. Podręcznik „System białych certyfikatów w Polsce” to...