Nie czekać z audytami

Nie czekać z audytami

Przesłanki techniczne i uzasadnienie ekonomiczne dla realizacji audytu efektywności energetycznej Czy zasadne jest czekanie na wejście w życie przepisów o efektywności energetycznej, gdy znacząca liczba przedsięwzięć cechuje się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi,...