Model kosztowy pracy urządzeń energetycznych

Model kosztowy pracy urządzeń energetycznych

Efektywność energetyczna istotnym czynnikiem w budowie modelu kosztowego pracy urządzenia energetycznego W dobie wysokich cen energii i ich spodziewanego wzrostu szczególnej analizy wymagają procesy modernizacyjne urządzeń pobierających energię. Już na etapie analiz...