Zawieszone wsparcie przedsiębiorców z programu NFOŚiGW

Zawieszone wsparcie przedsiębiorców z programu NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zawieszeniu konkursów dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” (w...