Do końca grudnia drugi przetarg na białe certyfikaty

Do końca grudnia drugi przetarg na białe certyfikaty

Urząd Regulacji Energetyki poinformował na swojej stronie internetowej, że przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, nastąpi w ostatnich dniach grudnia 2013 r., tj. po...
Wyniki pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Wyniki pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Dzisiaj ukazało się ogłoszenie URE w sprawie wyników pierwszego przetargu na białe certyfikaty. Poniżej zamieszczamy protokół z dnia 29 sierpnia 2013 r. z przebiegu przeprowadzonego przetargu na świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami – listą ofert...