PE przyjął dyrektywę ws. efektywności energetycznej

PE przyjął dyrektywę ws. efektywności energetycznej

W dniu 11.09.2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającą dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dyrektywa wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację...