Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na białe certyfikaty

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na białe certyfikaty

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został rozstrzygnięty przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa URE w dniu 29 października 2014 r. W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 z...
Podstawowe informacje dotyczące przetargów na białe certyfikaty

Podstawowe informacje dotyczące przetargów na białe certyfikaty

Urząd Regulacji Energetyki opublikował zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty. Zestawienie...
Drugi przetarg na białe certyfikaty

Drugi przetarg na białe certyfikaty

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 grudnia 2013 r. ogłosił drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty. Oferty przetargowe w dwóch...